TeamPulse: realtime inzichten, echte teamgroei

Bij eBloom begrijpen we de kracht van luisteren. Onze TeamPulse-feedbackfunctie is ontworpen om de stem van uw teams vast te leggen en biedt een platform waar hun ervaringen en gevoelens worden gehoord en gewaardeerd.

eBloom TeamPulse-dashboard: realtime feedback en inzichten van medewerkers

Luister voortdurend naar de stem van je teams

Met eBloom kun je gebruikmaken van wat echt belangrijk is voor je team. Ons platform maakt realtime feedback mogelijk, waarbij de hartslag van uw organisatie wordt bijgehouden en inzicht wordt gegeven in de ervaringen en gevoelens van uw teamleden. De hartslag wordt rond vijf belangrijke gebieden genomen. Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat u een holistisch inzicht krijgt in uw betrokkenheid van werknemers en tevredenheid, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen die continue verbetering en een positieve werkomgeving bevorderen.

Werk en levensstijl

Evalueer hoe uw team hun mate van autonomie, het doel van hun werk, hun mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen, hun beheersing van hun rollen, hun algehele welzijn en hun evenwicht tussen werk en privéleven waardeert.

Team en interactie

Begrijp het belang dat je team hecht aan samenwerking, erkenning door collega's en de algehele teamomgeving. Verkrijg inzicht in hoe zij hun relaties met collega's ervaren.

Management en leiderschap

Evalueer het belang dat uw team hecht aan leiderschap, de steun en erkenning die ze krijgen van hun managers, en de kwaliteit van hun relaties met het management.

Beleid en ondersteuning

Meet hoe je team hun werkomstandigheden, beloningen, bedrijfspraktijken en de focus van de organisatie op haar mensen ziet. Dit kan waardevolle inzichten opleveren in het beleid en de ondersteuningssystemen van uw bedrijf.

Aanhankelijkheid en cultuur

Bepaal hoe uw team de reputatie, missie, waarden en ecologische en sociale verplichtingen van het bedrijf waardeert. Dit kan u helpen begrijpen hoe goed uw team aansluit bij uw bedrijfscultuur.

Hoe het werkt

Weeg en prioriteer uw beslissingen

eBloom verzamelt niet alleen feedback, we zetten die ook om in bruikbare inzichten. Ons platform helpt u de gegevens te begrijpen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen die de grootste impact hebben op uw team en uw organisatie.

Measure, Understand, Improve

At eBloom, we believe in the power of continuous improvement. Our platform allows you to measure feedback, understand the data, and take steps to improve engagement and performance.

Build With Your Team A Better Collective Engagement

Engagement is the key to a committed and efficient organization. With eBloom's continuous feedback feature, you can boost engagement, fostering a culture where everyone feels heard and valued.

Your Team Is Instantly Heard Through A Dynamic Dashboard

Our dynamic dashboard puts feedback at your fingertips. With eBloom, your team's voice is instantly heard, allowing you to respond in real-time and foster a culture of open communication.

Compare and Benchmark

New
With eBloom, you can compare results between teams and benchmark your teams against industry standards. This allows you to identify areas of strength and opportunities for improvement, helping you drive performance and engagement across your organization.

What end users say

Hear directly from the people who use eBloom every day. Our platform is designed to empower individual team members, and here's how it's making a difference in their work lives. From fostering open communication to feeling truly heard, discover the impact eBloom is having on our users.

Stars - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thanks to eBloom, our HR department regularly and concretely demonstrates how it is concerned about our well-being.

Anonymous user

Stars - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Since I started using eBloom, I feel like I can contribute to improving my company in ways other than just my work.

Anonymous user

Stars - Elements Webflow Library - BRIX Templates

With eBloom, I feel heard by my employer and I appreciate the fact that they genuinely care about how I feel. This makes the company I work for more human in my eyes. All companies should use eBloom!

Anonymous user

Stars - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Without eBloom, it can sometimes be difficult to express oneself within an organization. Thanks to eBloom, my experience has been made easier. We strive to work as one team...

Anonymous user

Stars - Elements Webflow Library - BRIX Templates

eBloom feels like my little personal buddy whenever something could be improved in the company. I'm free to share feelings without judgment and this is a goldmine for leaders of a company. Honest feedbacks without filters.

Anonymous user

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Create your FREE account and start building a high-performing and resilient organization today.

Data-driven HR
Improves retention and collaboration
Increases engagement and productivity
Gathers key insights for informed business decisions
No credit card required

Create your account for FREE

Success!

Your eBloom account is being created. Welcome to a new era of employee engagement and performance management. Check your email for the next steps to complete your account setup!
Oops! Something went wrong while submitting the form.